Uprawnienia i kursy SEP: G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe.

Zawody związane z elektryką czy energetyką, cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Nic dziwnego, że w ofertach pracy, coraz częściej pojawia się zapis o wymaganych lub mile widzianych uprawnieniach SEP. Najprościej rzecz ujmując, są to uprawnienia pozwalające podjąć zatrudnienie w zawodzie np. elektryka, ale też wszędzie tam, gdzie jako pracownik możesz spotkać się z potrzebą wymienia chociażby żarówki. Jak łatwo się domyślić „SEP” to akronim, w tym przypadku od słów: Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To pozarządowe stowarzyszenie zajmuje się organizacją szkoleń i nadawaniem uprawnień. Warto tutaj wspomnieć, że nie są one nadawane na zawsze. Okres ważności uprawnień wynosi 5 lat.

Rodzaje uprawnień SEP

Widząc, że ktoś posiada uprawnienia SEP, możemy natknąć się na zlep liter i znaków, np. G1E 1,3,5. Osobie niewtajemniczonej nie powie to nic, a sprawa jest bardzo prosta. W taki sposób określa się rodzaj posiadanych uprawnień, które możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwsze trzy symbole oznaczają grupę uprawnień i rodzaj prac, do których dana osoba jest uprawniona. Grupy istnieją trzy 1 – elektryczna, 2 – energetyczna i 3 – gazowa. Zaś rodzaje prac, wyróżniamy dwa – eksploatacja i dozór/nadzór. W przypadku naszego przykładu mamy do czynienia z osobą, posiadającą uprawnienia SEP elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. To wiadomość ogólna. Szczegóły znajdują się w kolejnych cyferkach. W przypadku uprawnień elektrycznych takich podpunktów, obecnie istnieje 10. Każdy z nich można nabyć osobno. Aby dokończyć nasz przykład, należałoby dodać, że konkretnie ta osoba ma uprawnienia do eksploatacji urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV oraz urządzeń elektrotermicznych.

G1, G2, G3 – czym różnią się uprawnienia SEP?

Poznając pierwszą grupę uprawnień, czyli G1 – elektryczną, łatwo domyślić się struktury pozostałych grup. Dotyczą one innych instalacji, jednak tak samo jak w przypadku G1, uprawnienia można nabyć w zakresie eksploatacji i/lub nadzoru w poszczególnych podpunktach. W przypadku każdej grupy jest ich 10, więc główną różnicą jest typ instalacji, jakich dotyczą – elektrycznej, energetycznej lub gazowej.

Uprawnienia elektryczne SEP-G1

O tym typie uprawnień powiedzieliśmy do tej pory najwięcej, warto więc dodać jedynie, że uprawnienia do dozoru są potrzebne osobom nadzorującym prace innych oraz podpisującym się pod różnymi rzeczami typu protokoły.

Uprawnienia energetyczne SEP-G2

Uprawnienia energetyczne, inaczej zwane są cieplnymi. Niezbędne mogą się okazać osobom pracującym jako monter, palacz kotłowy, instalator, serwisant i innym mającym do czynienia z urządzeniami wytwarzającymi, przesyłającymi, przetwarzającymi i zużywającymi ciepło.

Uprawnienia gazowe SEP-G3

W tym wypadku mamy do czynienia z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi paliwa gazowe. Nie da się nie zauważyć, że przemysł gazowy rozwija się, przez co zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Nabycie takich uprawnień związane jest z opłatą. Chyba, że pracodawca lub szkoła opłaci to za kandydata. Chcąc z własnej inicjatywy i kieszeni zdobyć uprawnienia SEP, należy zaznajomić się z ich ceną. Szkolenie podstawowe to kwestia 50 złotych, opłata egzaminacyjna w zakresie eksploatacji lub dozoru 280 złotych. Za wydanie duplikatów, także należy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych. Być może ceny zachęcą kandydatów do dobrego przygotowania na egzamin, co może zapobiec konieczności powtórnego podejścia. Z pewnością warto zainwestować w te uprawnienia, jeżeli swoją przyszłość zawodową łączysz z którąś, z wymienionych gałęzi gospodarki. Konieczność odnawiania uprawnień co 5 lat sprawia, że wiedza specjalistów staje jest zaktualizowana.